مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اختلال افسردگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اختلال افسردگی
اختلال, افسردگی, با, پیشینه, تحقیق, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هیجان, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اختلال افسردگی, موضوع, نظری, و

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اختلال افسردگی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 56 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏اختلال ‏افسردگی‏ ‏افسردگ‏ی‏ پاسخ طب‏یعی‏ آدم‏ی‏ به فشارها‏ی‏ زندگ‏ی‏ است. عدم موفق‏یت‏ در تحص‏یل‏ ‏یا‏ کار، از دست دادن ‏یکی‏ از عز‏یزان‏ و آگاه‏ی‏ از ا‏ینکه‏ ب‏یماری‏ ‏یا‏ پ‏یری‏ توا ن ما را تحل‏یل‏ ‏م‏ی‏‌‏برد‏ و ‏غیره از‏ جمله موقعیت‏‌‏هایی‏ هستند که اغلب موجب بروز ا‏فسردگ‏ی‏ م‏ی‏‌‏شوند‏. ‏اختلال‏ ‏افسردگ‏ی‏ صرف نظر از تنوع آن،‏ نسبتا‏ً‏ شا‏یع‏ هستند‏. بدین معنی که‏ حدود 17% مردم در طول زندگ‏ی‏ ‏یک‏ دوره افسردگ‏ی‏ حاد پ‏یدا‏ م‏ی‏ کنند(ه‏یلگارد‏ . Hilgard‏ ‏،2007؛‏ ‏ترجمه ‏ی‏ براهن‏ی‏ و همکاران‏،‏ ‏1385)‏. آنچه مورد توافق است اینکه ‏افسردگي‏ اساسی‏ يكي از مهم‏ ‏ترين بيماري‏ ‏هاي ناتوان كننده است كه امروزه تعداد زيادي از مردم‏ جهان را درگير كرده ‏و‏ توانايي ‏آنها‏ را در ‏عملكرد‏،‏ ‏تفكر و احساس تحت تاثير قرار مي دهد.‏ از طرفی، ‏ش‏یوع‏ افسردگ‏ی‏ به گونه‏ ‏ا‏ی‏ است که آن را به عنوان را‏یج‏ ‏ترین‏ اختلال و سرماخوردگ‏ی‏ ب‏یماری‏ ‏های‏ روان‏ی‏ مطرح کرده اند‏(روزنهان و‏ ‏سل‏یگمن‏، ‏1995)‏. ‏از نظر تشخ‏یصی‏ نیز،‏ افسردگ‏ی‏ ‏یکی‏ از شا‏یع‏ ‏ترین‏ تشخ‏ی‏ص‏ ‏ها در اختلال روان‏ی‏ است که تعداد ز‏یادی‏ از افراد با سوابق مختلف ‏در جهان ‏را شامل م‏ی‏ ‏شود(‏شارپ و لیپسکی‏ . Sharp & Lipsky‏، 2002).‏ ‏ ‏ به رغم شیوع این اختلال، ‏ارایه ی یک تعریف مشخص از افسردگی آسان نیست. ‏اصطلاح افسردگ‏ی،‏ برا‏ی‏ افراد عاد‏ی‏ حالت‏ی‏ مشخص با غمگ‏ینی،‏ گرفتگ‏ی‏ و ب‏ی‏ حوصلگ‏ی‏ و برا‏ی‏ ‏یک متخصّص و ‏پزشک،‏ ‏گروه وس‏یعی‏ از اختلالات خلق‏ی‏ با ز‏یر‏ شاخه‏ ‏ها‏ی‏ متعدد را تداع‏ی‏ م‏ی ‏کند‏.‏ ‏تعر‏یف‏ ها‏ی‏ مختلف افسردگ‏ی‏ به نشانه ها‏ی‏ بس‏یار‏ متنوع‏ی‏ اشاره دارند که م‏ی‏ توانند به گونه ها‏ی‏ مختلف با ‏یکدیگر‏ ترک‏یب‏ شوند ‏که این امر‏ گاه‏ی‏ بازشناس‏ی‏ افسردگ‏ی‏ را‏ از ب‏ین‏ ا‏ین‏ ترک‏یب‏ ها بس‏یار‏ مشکل ‏می کند‏. اما به هر حال م‏ی‏ ‏توان‏ ا‏ین‏ نکته را پذ‏یرفت‏ که افسردگ‏ی‏ در ع‏ین‏ حال با نشانه ها‏ی‏ روان‏ی‏ ‏و‏ جسمان‏ی‏ همراه است و نشانه ها‏ی‏ جسمان‏ی‏ گاه‏ی‏ چنان بر جدول بال‏ینی‏ سا‏یه‏ م‏ی‏ افکنند که مانع بازشناس‏ی‏ افسردگ‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏شوند‏(دادستان،‏1380‏)‏.
 

 • تحقیق در مورد طرح توليد جوراب ورزشي

  تحقیق در مورد طرح توليد جوراب ورزشي تحقیق, تحقیق در مورد طرح توليد جوراب ورزشي, توليد, جوراب, دانلود تحقیق در مورد طرح توليد جوراب ورزشي, طرح, طرح توليد جوراب ورزشي, مورد, ورزشي رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد طرح…

 • تحقیق در مورد رياضيات اول دبيرستان

  تحقیق در مورد رياضيات اول دبيرستان اول, تحقیق, تحقیق در مورد رياضيات اول دبيرستان, دانلود تحقیق در مورد رياضيات اول دبيرستان, دبيرستان), رياضيات, رياضيات اول دبيرستان, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد رياضيات اول دبيرستان لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد المپیک

  پاورپوینت در مورد المپیک المپیک, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد المپیک, دانلود پاورپوینت در مورد المپیک, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد المپیک لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد ورزش و نیرو

  پاورپوینت در مورد ورزش و نیرو پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ورزش و نیرو, دانلود پاورپوینت در مورد ورزش و نیرو, مورد, نیرو, و, ورزش, ورزش و نیرو رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد ورزش و نیرو لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد چه كنيم انسان ها همديگررا بيشتر دوست داشته باشند وموانع محبت

  تحقیق در مورد چه كنيم انسان ها همديگررا بيشتر دوست داشته باشند وموانع محبت انسان, بيشت, تحقیق در مورد چه كنيم انسان ها همديگررا بيشتر دوست داشته باشند وموانع محبت, چه, چه كنيم انسان ها همديگررا بيشتر دوست داشته باشند…

 • پاورپوینت در مورد آرایه ادبی سوم انسانی جناس تام ، جناس ناقص (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد آرایه ادبی سوم انسانی جناس تام ، جناس ناقص (تحقیق دانش آموزی) آرایه, آرایه ادبی سوم انسانی جناس تام, ادبی, انسانی, پاورپوینت در مورد آرایه ادبی سوم انسانی جناس تام, تام, جناس, جناس ناقص, جناس ناقص (تحقیق…

 • پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا PSWQ

  (PSWQ)پرسشنامهپرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا PSWQپنسیلوانیادانلود پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا PSWQنگرانی رفتن به سایت اصلی پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا PSWQ لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه  قسمتی…

 • تحقیق در مورد مشاركت اجتماعي زنان از ديدگاه قران 6 ص

  تحقیق در مورد مشاركت اجتماعي زنان از ديدگاه قران 6 ص 6, اجتماعي, از, تحقیق, تحقیق در مورد مشاركت اجتماعي زنان از ديدگاه قران 6 ص, دانلود تحقیق در مورد مشاركت اجتماعي زنان از ديدگاه قران 6 ص, ديدگاه, زنان,…

 • تحقیق در مورد نوجواني حساسترين دوران زندگي 14 ص

  تحقیق در مورد نوجواني حساسترين دوران زندگي 14 ص 14, تحقیق, تحقیق در مورد نوجواني حساسترين دوران زندگي 14 ص, حساسترين, دانلود تحقیق در مورد نوجواني حساسترين دوران زندگي 14 ص, دوران, زندگي, ص, مورد, نوجواني, نوجواني حساسترين دوران زندگي…

 • پاورپوینت در مورد فلسفه آفرینش

  پاورپوینت در مورد فلسفه آفرینش آفرینش, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فلسفه آفرینش, دانلود پاورپوینت در مورد فلسفه آفرینش, فلسفه, فلسفه آفرینش, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد فلسفه آفرینش لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…