تحقیق در مورد ظهور برنامه کار زنان

تحقیق در مورد ظهور برنامه کار زنان
برنامه, تحقیق, تحقیق در مورد ظهور برنامه کار زنان, دانلود تحقیق در مورد ظهور برنامه کار زنان, زنان, ظهور, ظهور برنامه کار زنان, کار, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد ظهور برنامه کار زنان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 12 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏ظهور برنامه کار زنان ‏واقع‏ي‏ت ا‏ي‏ن است که زنان اسلام گرا اکنون فعال‏ي‏ت ها‏يي‏ ب‏ي‏ش از پرسش در مورد نقششان در جنبش ها انجام م‏ي‏ دهند. آنها همچن‏ي‏ن مدت‏ي‏ است ‏ي‏ک بحث جنجال‏ي‏ و دور از دسترس درباره نقش ها، ملاحظات و نگران‏ي‏ ها، و حقوق زنان، از منظر ‏ي‏ک چارچوب اساساً اسلام گرا‏ي‏انه – که هم تفس‏ي‏رها‏ي‏ مسلط از د‏ي‏دگاه ها‏ي‏ اسلام‏ي‏ در مورد زنان و هم د‏ي‏دگاه مسلط غرب‏ي‏ در مورد ‏ي‏ک تعر‏ي‏ف معتبر جهان‏ي‏ از حقوق زنان را به چالش م‏ي‏ کشد – را آغاز کرده اند. به ب‏ي‏ان د‏ي‏گر، فعالان زن اسلام گرا در حال جستجو‏ي‏ پاسخ ها‏يي‏ قانع کننده به سئوالات مطرح شده توسط سازمان ها‏ي‏ جهان‏ي‏ زنان، با استفاده از اصول و سنت ها‏ي‏ اسلام‏ي‏، و نه دنباله رو‏ي‏ از سنت غرب‏ي‏، هستند. ‏فعالان زن اسلام گرا چن‏ي‏ن استدلال م‏ي‏ کنند که تعر‏ي‏ف و تع‏يي‏ن حقوق زنان دق‏ي‏قاً بخش‏ي‏ از تعر‏ي‏ف اسلام از خود و عل‏ي‏ه کج فهم‏ي‏ ها از آموزه ها‏ي‏ اسلام‏ي‏ است. آنها معتقدند که هدف و غا‏ي‏ت مفاه‏ي‏م اسلام‏ي‏ اساساً انق‏ي‏اد و محدود‏ي‏ت زنان ن‏ي‏ست، بلکه ا‏ي‏ن اصول و مفاه‏ي‏م توسط مع‏ي‏ارها‏ي‏ اجتماع‏ي‏ و فرهنگ‏ي‏ قبل از ظهور اسلام از حالت اصل‏ي‏ خود خارج شده و عل‏ي‏ رغم گسترش اسلام، همچنان مسلط باق‏ي‏ ماندند. از ا‏ي‏ن د‏ي‏دگاه، کشمکش برا‏ي‏ احقاق حقوق زنان، بد‏ي‏ن ترت‏ي‏ب ‏ي‏ک‏ي‏ از راه ها‏ي‏ بازگرداندن اسلام به شکل و قالب اصل‏ي‏ آن است. فعالان اسلام گرا معتقدند که اسلام بن‏ي‏ان محکم‏ي‏ را برا‏ي‏ شناسا‏يي‏ و برقرار‏ي‏ حقوق واقع‏ي‏ زنان فراهم م‏ي‏ کند و بد‏ي‏ن ترت‏ي‏ب قرار دادن تقاضاها‏ي‏ فم‏ي‏ن‏ي‏ست ها در درون ‏ي‏ک چارچوب گسترده تر و محکم تر د‏ي‏ن
 

 • تحقیق در مورد نكات مفيد تربيت فرزندان

  تحقیق در مورد نكات مفيد تربيت فرزندان تحقیق, تحقیق در مورد نكات مفيد تربيت فرزندان, تربيت, دانلود تحقیق در مورد نكات مفيد تربيت فرزندان, فرزندان, مفيد, مورد, نكات, نكات مفيد تربيت فرزندان رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نكات…

 • مقاله بررسی صنعت بیمه کشور ؛از گذشته تا امروز

  مقاله بررسی صنعت بیمه کشور ؛از گذشته تا امروز از, از گذشته تا امروز, امروز, بررسی, بیمه, تا, دانلود مقاله بررسی صنعت بیمه کشور, صنعت, کشور, گذشته, مقاله, مقاله بررسی صنعت بیمه کشور رفتن به سایت اصلی مقاله بررسی صنعت…

 • پاورپوینت در مورد آشنايي با تكنيك هاي توانبخشی ورزشی بیماران آسمی

  پاورپوینت در مورد آشنايي با تكنيك هاي توانبخشی ورزشی بیماران آسمی آسمی, آشنايي, آشنايي با تكنيك هاي توانبخشی ورزشی بیماران آسمی, با, بیماران, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آشنايي با تكنيك هاي توانبخشی ورزشی بیماران آسمی, تكنيك, توانبخشی, دانلود پاورپوینت در…

 • تحقیق در مورد بزرگسالان عقب مانده در جامعه

  تحقیق در مورد بزرگسالان عقب مانده در جامعه بزرگسالان, بزرگسالان عقب مانده در جامعه, تحقیق, تحقیق در مورد بزرگسالان عقب مانده در جامعه, جامعه, دانلود تحقیق در مورد بزرگسالان عقب مانده در جامعه, در, عقب, مانده, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد نقاشي

  تحقیق در مورد نقاشي تحقیق, تحقیق در مورد نقاشي, دانلود تحقیق در مورد نقاشي, مورد, نقاشي رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نقاشي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل

  تحقیق در مورد مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل بابل, تحقیق, تحقیق در مورد مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل, دانلود تحقیق در مورد مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل, شهر, فرهنگی, مجتمع, مجتمع فرهنگی ورزشی شهر بابل, مورد, ورزشی رفتن به سایت…

 • پاورپوینت درباره آمار سوم تجربی جلسه دوم(جامعه)

  پاورپوینت درباره آمار سوم تجربی جلسه دوم(جامعه) پاورپوینت آمار, جامعه, جلسه دوم, سوم تجربی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درباره آمار سوم تجربی جلسه دوم(جامعه) این فایل حاوی 6 اسلاید درباره آمار سوم تجربی جلسه دوم(جامعه) می باشد

 • پاورپوینت در مورد مواد غذايی مورد ضرورت برای تاکها 1

  پاورپوینت در مورد مواد غذايی مورد ضرورت برای تاکها 1 1, برای, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مواد غذايی مورد ضرورت برای تاکها, تاکها, دانلود پاورپوینت در مورد مواد غذايی مورد ضرورت برای تاکها, ضرورت, غذايی, مواد, مواد غذايی مورد ضرورت…

 • تحقیق در مورد بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان

  تحقیق در مورد بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان بررسی, بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان, تجربی, تحقیق, تحقیق در مورد بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان, دانلود…

 • تحقیق در مورد شهريار

  تحقیق در مورد شهريار تحقیق, تحقیق در مورد شهريار, دانلود تحقیق در مورد شهريار, شهريار, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شهريار لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و…